Představujeme dramaturga Aleše Březinu

Představujeme dramaturga Aleše Březinu

Víte, čemu všemu se kromě dramaturgie pro náš festival věnuje Aleš Březina? Inu, není toho málo: je kreativní ředitel projektu Smetana200, respektovaný skladatel operní, koncertní, divadelní i filmové hudby, muzikolog a ředitel Institutu Bohuslava Martinů.

„Pro festival Concentus Moraviae jsem měl a mám tu radost a čest pracovat opakovaně. Poprvé to bylo v roce 2004, kdy jsme s jeho ředitelem Davidem Dittrichem též vymysleli i zahraniční variantu tohoto krásného festivalu a nazvali jsme ji České sny. Od té doby jsem připravoval festivalové dramaturgie čtyřikrát, a to v letech 2007, 2011 a 2014 (České sny) a v roce 2016 jsme společně s Jiřím Benešem přichystali téma Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní tradice. Kromě toho jsem byl autorem festivalového tématu Koncert národů v roce 2019.“

Jaké téma Aleš Březina zvolil pro rok 2024?

„Vzhledem ke skutečnosti, že se letošní ročník koná v tzv. Roce české hudby a hlavně v roce 200. výročí narození Bedřicha Smetany, zakladatele české národní hudby, tvoří ústřední linii letošní dramaturgie hudba desítek významných českých skladatelů posledních dvou staletí a hlavně ta Smetanova. Lákalo nás ale podívat se na tohoto domněle důvěrně známého klasika pod jiným úhlem pohledu. Jeho skladby tedy zazní nejen ve své tradiční podobě, ale jak napovídá podtitul Metamorfózy: Czech Smetana!, představujeme je především tak, jak se s nimi seznamovali hudbymilovní zájemci po dlouhá desetiletí až do vynálezu a masového rozšíření reprodukované hudby, tedy v úpravách pro nejrůznější kombinace nástrojů. V naprosté většině případů se jedná o redukci rozsáhlých orchestrálních a operních partitur pro menší obsazení počínaje sólovým klavírem přes čtyřruční klavír a různé kombinace menšího počtu nástrojů až po malé komorní ansámbly.“

Opačný případ metamorfóz představuje instrumentace Smetanova kvartetu e moll č. 1 Z mého života pro symfonický orchestr, kterou mistrovsky vytvořil George Szell, a která zazní na slavnostním zahajovacím koncertě 31. 5. v Kyjově. Vystoupí na něm i letošní rezidenční umělec, mezinárodně proslulý finský skladatel, pianista a dirigent Olli Mustonen, od něhož si slibujeme zajímavý pohled na hudbu českých skladatelů takříkajíc zvenku.

O tom, že Smetana není jen „náš“, ale že jde o velkého evropského autora, který byl v osobním kontaktu s nejprogresivnějšími skladateli své doby, jako je Liszt či Chopin, a že byl nejen geniální hudebník, ale také mimořádně vášnivý tanečník, vypráví Aleš ve skvělém podcastu vydavatelského domu Supraphon 👉