Metamorfózy: Czech Smetana!

Náš festival se v Roce české hudby s velkou radostí přidává ke gratulantům, kteří slaví 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Jak naznačuje téma Metamorfózy: Czech Smetana!, posluchači si vychutnají nejen původní podobu skladeb zakladatele české hudby a jeho současníků, ale poznají také dobovou praxi upravování skladeb pro větší obsazení do komorní podoby od sólového klavíru až po malý soubor. Naprostá většina tehdejších milovníků klasické hudby totiž mohla důvěrně poznat skladby spíše z domácího muzicírování právě v takových úpravách. Znalost tohoto repertoáru pomáhaly rozšiřovat také různé výběry, úpravy a potpourri, které sehrály v době před vynálezem reprodukované hudby zásadní roli pro jeho šíření.

 

Významné jubileum Bedřicha Smetany přímo vybízí ke kritickému přezkoumání jeho odkazu pro českou a evropskou hudbu 19. století. Chceme se podívat i  na to, jak úzce spolu souvisí českost Smetanova hudebního výrazu s důvěrnou znalostí nejmodernějších proudů evropské hudby jeho doby. Zvolání Czech Smetana! vyjadřuje záměr prozkoumat kriticky míru vědomého hledání českého hudebního výrazu, který byl Smetanovým explicitním uměleckým cílem. Jak výrazně v něm uspěl, to dokládá mj. i skutečnost, že jen o několik desítek let později narozený Bohuslav Martinů mohl zhudebňovat francouzská a anglická libreta aniž by jeho hudba přestala znít česky. A následující generace dokonce již ani nepotřebovala proklamovat provenienci své hudby, protože to i díky Smetanově zakladatelské práci a skladbám jeho nejvýznamnějších následovníků Dvořáka, Janáčka, Suka, Martinů a dalších již nebylo zapotřebí.

 

Zajímavý pohled na hudbu českých skladatelů „zvenku“ zprostředkuje rezidenční umělec festivalu, kterým je letos celosvětově respektovaný finský skladatel, klavírista a dirigent Olli Mustonen. Vystoupí na třech koncertech, na nichž zahraje Martinů, Smetanovu a Dvořákovu hudbu, tři jsou i jeho vlastní skladby, které na festivalu zazní. Na slavnostním zahajovacím koncertě v kyjovském Domě kultury dokonce proběhne světová premiéra jeho flétnového koncertu Sadunkertoja: „Sadunkertoja je finský vypravěč příběhů s tajemnou, až mytickou atmosférou. Má blízko k čaroději nebo zaklínači hadů. Je to někdo, kdo začne vyprávět příběh tak mocným a hypnotickým způsobem, že posluchače přenese do jiného světa – a právě taková je role flétny v mém novém koncertě. Nechybějí ani prvky blížící se velkým českým skladatelům (Smetanovi, Dvořákovi, Martinů a Janáčkovi), kteří se také tak silně inspirovali světem pohádek a fascinující lidovou kulturou své země,“ přibližuje nové dílo Mustonen, který festival zahájí společně s PKF – Prague Philharmonia a dánskou flétnistkou Janne Thomsen.

 

Na festivalu zazní kompletní komorní dílo Bedřicha Smetany včetně reprezentativního výběru ze skladatelova rozsáhlého klavírního odkazu, jehož interpretace se ujme špička českých interpretů (Jan Bartoš, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Lukáš Klánský, Miroslav Sekera, Matouš Zukal a klavírní duo Igor Ardašev – Renata Lichnovská). Výběr ze Smetanovy rané tvorby přednesou v rámci jednoho společného koncertu tři přední mladí pianisté Klára Gibišová, Nora Lubbadová a Alexandr Klement. Velmi atraktivní je také řada koncertů skvělých sólových instrumentalistů (Josef Špaček, Jan Mráček, Petr Nouzovský, Anna Paulová ad.), těšit se lze na Eben trio, Pavel Haas Quartet, Zemlinského, Bennewitzovo či Sukovo kvarteto, dechový Kalabis Quintet, a kromě mezzosopránu Magdaleny Kožené milovníky operních hlasů potěší Simona Šaturová a Jan Martiník. Přesahem do jiných hudebních žánrů budou netrpělivě očekávané koncerty Ivy Bittové a Dua Jedlinský – Fischer, dynamického Epoque Quartet či večery s uskupením ČaroTaJ. Osobitý akordeonista Aliaksandr Yasinski vystoupí s autorským programem. Výlučně pro festival nastuduje špičkové klavírní trio složené z členů Haasova kvarteta a pianisty Borise Giltburga zásadní díla české literatury pro toto obsazení.

 

Specialitou 29. ročníku a další festivalovou metamorfózou bude trojice předních českých dirigentů v rolích instrumentalistů: Tomáš Netopil se představí jako houslista, Jiří Rožeň jako klavírista a Petr Popelka jako kontrabasista.

 

Aleš Březina, dramaturg