Hudba je maso!

Přemýšlíte, proč jsme pro propagační kampaň říjnové části našeho festivalu zvolili slogan HUDBA JE MASO?

V prvé řadě jde o svéráznou poctu našemu nedávno zesnulému příteli a kolegovi, dramaturgovi Jiřímu Benešovi, který si toto provolání zvolil za svoji emailovou adresu. Podle Velkomoravské University Strécovsko-Tetinské, jíž byl Jiří absolventem, pochází postulát “Hudba je maso” z fiktivního novinového článku Co řekli slavné osobnosti o hudbě; konkrétně šlo o proklamaci dvojice Sultán a Tyrl.

Dále jsme chtěli upozornit na nepostradatelnost hudby jako jedné z důležitých složek plnohodnotné duchovní stravy.

V neposlední řadě bychom pak v současné době jen stěží nalezli jakýkoli jiný slogan, jehož význam by neztratil svou platnost v konfrontaci s nejednoznačnými nařízeními ovlivňujícími negativně kulturní dění naší země.

Na našich stránkách www.festivalcm.cz a na FB se dozvíte, které koncerty proběhnou, protože co platí dnes, nemusí platit zítra. Sledujte aktuální zprávy a hlavně buďte zdrávi!