Tišnov

Tišnov leží na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny v údolí řeky Svratky pod majestátní horou Květnicí. Město, vzdálené 20 km od Brna, má rozlohu 1 716 ha a k 10. 2. 2011 8580 obyvatel. Je vstupní branou do turisticky atraktivní krajiny přírodního parku Svratecká hornatina.

Historie

První písemná zmínka o něm pochází již z roku 1233 a je spojena s osudy ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli, založeného českou královnou Konstancií.

 

Všestranný rozvoj městečka narušily v minulosti válečné události, zejména husitské války a období třicetileté války. Obrovské škody způsobily také ničivé požáry. Městem se stal Tišnov v roce 1788 po zřízení regulovaného magistrátu. Pro moderní etapu hospodářského a společenského rozvoje města měla velký význam železnice, která Tišnov propojila v roce 1885 s Brnem a o dvacet let později se Žďárem nad Sázavou a Prahou. V roce 1850 se Tišnov stal sídlem okresního soudu a politickým okresem nejprve v letech 1855 – 1868 a od roku 1896 s přerušením v letech druhé světové války až do správní reformy v roce 1960. Od 1.1. 2003 je obcí s rozšířenou působností.

Městské památky

Historickými dominantami města jsou kostel sv. Václava s charakteristickou věží a radnice. Farní chrám je původně gotická stavba, která po barokní přestavbě dostala konečnou podobu v letech 1838 – 1841. Radnice na náměstí Míru byla postavena v romantizujícím historickém slohu v letech 1905 – 1906 na místě původní barokní radniční budovy. Sgrafitové výzdoby, které byly v roce 2010 restaurovány, na ní zachycují události z historie města. Jejich autorem je Jano Kőhler. Z dalších památek zaujme mariánský sloup na Komenského náměstí a barokní domy v historickém centru. Z moderní zástavby stojí za pozornost několik secesních vil a funkcionalistická stavba Komerční banky. Střediskem současného kulturního života je Galerie Jamborův dům na Brněnské ulici se kterou vytváří pohledový celek novostavba městské knihovny z roku 2005. Dále je to Muzeum města Tišnova Müllerův dům, jehož budova z roku 1712 byla v roce 2011 kompletně rekonstruována, a kulturní dům s digitalizovaným kinem Svratka na ulici Brněnská a Mlýnská.

Tipy na návštěvu

Společenskému a sportovnímu vyžití současných obyvatel a návštěvníků města slouží sokolovna s navazující moderní sportovní halou, budova městského kulturního střediska na Mlýnské ulici, kino, areál letního kina, koupaliště, tenisové kurty včetně nafukovací haly a fotbalové hřiště na Ostrovci, automotoklub, střelnice, hřiště pro skateboard atd. Důležitou roli hrají také sportovní areály u obou základních škol a činnost Domu dětí a mládeže. Turisticky atraktivní krajině v bezprostředním okolí města vévodí zděná rozhledna, která stojí od roku 2003 na kopci Klucanina na místě původní dřevěné rozhledny ze 30. let 20. století. Protilehlá hora Květnice je významnou mineralogickou a botanickou lokalitou, navíc s četnými krasovými jevy, zejména veřejnosti běžně nepřístupnou unikátní Královou jeskyní.

 

 

Tradiční akce

Pravidelně dvakrát do roka se do Tišnova soustředí pozornost sběratelů minerálů z celého světa v době konání jarní a podzimní mezinárodní burzy. Město Tišnov je jedním z pořadatelů hudebního festivalu Concentus Moraviae, v rámci kterého vždy dvakrát v letních měsících obohacují kulturní život koncerty předních tuzemských i zahraničních umělců. K dalším tradičním akcím patří červnový Svátek hudby, na září připadají kromě tradičních svatováclavských hodů také Rybářské slavnosti a Hudební festival Zdeňka Pololáníka na počest zdejšího rodáka, skladatele vážné hudby.

Více informací o městě a událostech:

Veškeré kulturní, sportovní a společenské akce jsou zveřejňovány průběžně přímo na stránkách města www.tisnov.cz nebo na stránkách Městského kulturního střediska Tišnov www.mekstisnov.cz. Pro ty návštěvníky, kteří se rozhodnou poznávat tento kraj podrobněji a delší dobu doporučujeme navštívit webové stránky TIC Tišnov.