Lysice

Městys Lysice se nachází na východním úpatí Českomoravské vysočiny asi 3 km západně od silnice Brno-Svitavy. Přes Lysice vedou dva dopravní tahy – jeden od silnice č. 43 na Kunštát na Moravě a Olešnici a druhý od téže silnice na Nové Město na Moravě. Lysice leží v nadmořské výšce 366 m n. m. Počet obyvatel je 1915, výměra katastru činí 670 ha.

Historie
První písemná zmínka o Lysicích jako osadě je z roku 1308. Na městečko byly povýšeny v roce 1652 s právem pořádání čtyř trhů během roku.

Západně od Lysic v lese stál hrad Rychvald. Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1437. Poté se sídlem lysické vrchnosti stala gotická vodní tvrz, která byla postupně přebudována na prostorný renesanční objekt. Od roku 1960 přešel zámek pod správu Státní památkové péče, později byl opraven a slouží jako kulturní památka.

Je v něm cenná sbírka starých zbraní, obrazů, porcelánu, nábytku a knihovna rakouské spisovatelky Marie Ebner-Eschenbachové. Na zámecký areál navazuje areál zámecké obory, která se rozkládá v kopcovitém terénu na ploše 60 ha severně od zámku. Obora byla opatřena stylovým oplocením a chovalo se zde až 200 kusů dančí zvěře. Státní zámek není jen velice významnou turistickou dominantou, ale pořádá se zde řada kulturních a společenských akcí z nichž některé mají již dlouholetou tradici. K nejvýznamnějším kulturním akcím, které přesahují rámec obce patří tradiční pořádání ve spolupráci s obcí dvou koncertů v rámci mezinárodního festivalu Concentus Moraviae.

Budova základní školy byla postavena po 2.světové válce v areálu zámecké obory (projekt vypracoval Prof.Ing.arch.Fuchs). Průměrně dochází do školy 520 dětí – z toho dvě třetiny jsou dojíždějící ze spádových obcí. V místě se nachází i mateřská škola, která má každoročně naplněnu svou kapacitu tj. 65 dětí.

Farní kostel svatého Petra a Pavla pochází ze 14. století. První zpráva je z roku 1397. Fara při kostele se připomíná roku 1390. K význačným dominantám obce patří i pomník padlých v 1. světové válce a Mariánský sloup na náměstí Osvobození. K největším podnikům v obci patří Zemědělská akciová společnost, která obhospodařuje celkem 2076 ha půdy. Obyvatelé obce za prací většinou dojíždí. Do hlavní občanské vybavenosti patří nákupní středisko, ordinace praktických lékařů, lékárna, pošta, spořitelna, koupaliště, fotbalové hřiště, kluziště a některé menší obchody. Pro kulturní, společenskou a sportovní činnost mají velký význam Sokolovna, knihovna s kulturní místností, farní sál a restaurační provozovny.

 

Více o Lysicích a zámku:

www.lysice.cz

www.zameklysice.cz