Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem je rázovitým městem v jihovýchodním cípu Vysočiny.Během osídlování tohoto kraje založil šlechtický rod erbu zubří hlavy, páni z Medlova, později z Pernštejna, své správní středisko na bystré vodě. Od ní se odvíjí jméno města, ve starých pramenech jmenované Říčka, místními obyvateli nazývané Bystřička. Počátky města spadají do 13. století a celá jeho středověká historie byla úzce spjata s nedalekým hradem Pernštejnem a jeho majiteli.

Postupem staletí se Bystřice stala přirozeným střediskem oblasti a spádovým centrem obchodu, řemesel a posléze i průmyslu. K nejvýznamnějšímu mezníku v historii města patří rok 1580, kdy císař Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil jí nová privilegia. Město k této příležitosti dostalo nový znak: půlku zubří hlavy a půlku rozkřídleného orla ve zlatém poli. Ve druhé polovině 20. století byl rozvoj města spojen s rozmachem uranového průmyslu.
Dnes se Bystřice stává poklidným městečkem na okraji Vysočiny, které se může stát velmi dobrým výchozím bodem pro poznávání této části země. Městu dominují především dva kostely. Původně raně gotický kostel sv. Vavřince ze 13. století se nachází přímo na náměstí. Během své historie prošel několika přestavbami až do dnešní podoby v barokním slohu. Kostel sv. Trojice z roku 1615 patřil původně nekatolíkům, později převzal roli hřbitovního kostela.

Další významnou architektonickou památkou na náměstí je budova bývalé radnice, kde dnes sídlí městské muzeum a turistické informační centrum. Letopočet 1809 na fasádě dokládá dobu vzniku radnice po spojení dvou starších budov. V letech 2003 – 2008 budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a návštěvníkům nabízí řadu zajímavých expozic. K dalším zajímavostem náměstí patří kašna s plastikami sv. Cyrila a Metoděje, sloup se sochou Panny Marie a čtyřmi patrony města na podstavci. Ceněna je i socha T. G. Masaryka od Vincence Makovského před ZŠ TGM.
Novodobými symboly města se postupně stávají objekty sportovního a kulturního vyžití, zejména moderní sportovní víceúčelová hala a venkovní vyhřívané koupaliště. Kulturní a společenský život realizuje zejména kulturní dům, městská knihovna, městské muzeum a TIC. Návštěvníky města můžeme pozvat na přehlídku dětských pěveckých sborů Zpíváš, zpívám, zpíváme, koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae, na kulturní festival Bystřické léto, Vavřineckou pouť, tradiční hody s májí a na řadu dalších akcí.

K výletům do okolí Bystřicka vyzývají atraktivní historické dominanty – hrad Pernštejn, zříceniny hradů Zubštejna, Pyšolce, Aueršperka a Dalečína, kostelík ve Vítochově či kaplička v Pivonicích. Rozmanitá příroda se nám ukáže v plné kráse při mnoha výhledech, např. i z rozhledny Karasín a zrovna tak na nedávno otevřené Svratecké vodohospodářské naučné stezce, která vede podél Vírské přehrady z Dalečína do Víru. Milovníkům stylu amerického Divokého západu předminulého století by neměl ujít tip na výlet do nedalekého Westernového městečka Šiklův mlýn nedaleko Zvole. Všichni návštěvníci, kteří do Bystřice nad Pernštejnem zavítají za kulturou i za poznáním, budou vždycky srdečně vítáni.

 

Více informací o městě:

www.bystricenp.cz