Dramaturgie

Czech Smetana
Metamorfózy

Tématem 29. ročníku festivalu Concentus Moraviae je 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které přímo vybízí ke kritickému přezkoumání jeho odkazu pro českou a evropskou hudbu 19. století. Jak naznačuje téma Czech Smetana, festival se bude věnovat otázce míry vědomého hledání českého hudebního výrazu, který byl Smetanovým explicitním uměleckým cílem. Chceme se i podívat na to, jak úzce spolu souvisí českost výrazu s důvěrnou znalostí evropské hudby Smetanovy doby. Zajímá nás i pohled „zvenčí“, a z toho důvodu jsme jako rezidenčního umělce oslovili finského pianistu, dirigenta a skladatele Olliho Mustonena, který má k české hudbě dlouhodobý silný vztah.

Festival Concentus Moraviae byl spolu s Českým spolkem pro komorní hudbu od počátku příprav oslav Roku české hudby 2024 koncipován jako hlavní komorní akce jubilejního roku (symfonickou tvorbu bude reprezentovat Česká filharmonie a operní tvorbu přední české operní soubory a festival Smetanova Litomyšl).

Na festivalu zazní kompletní komorní dílo Bedřicha Smetany včetně reprezentativního výběru ze skladatelova rozsáhlého klavírního odkazu, jehož interpretace se ujme kromě mezinárodně proslulého finského pianisty a dirigenta Olliho Mustonena i špička českých interpretů střední generace (Jan Bartoš, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Lukáš Klánský, Miroslav Sekera, Matouš Zukal a klavírní duo Igor Ardašev – Renata Lichnovská). Výběr ze Smetanovy rané tvorby přednesou v rámci jednoho společného koncertu tři přední mladí pianisté Klára Gibišová, Nora Lubbadová a Alexandr Klement. Posluchači uslyší všechny skladby Bedřicha Smetany pro nejrůznější kombinace dvou nástrojů, klavírní trio a smyčcové kvarteto a v podobě dobových úprav pro komorní soubory i skladby orchestrální až po Smetanovu tvorbu operní (árie, předehry a další instrumentální čísla). Podtitul festivalu Metamorfózy totiž zdůrazňuje skutečnost, že se ročník 2024 zaměří nejen na původní podobu skladeb Bedřicha Smetany a jeho současníků, ale také na dobovou praxi upravování skladeb pro větší obsazení do komorní podoby od sólového klavíru až po komorní soubor. Naprostá většina tehdejších milovníků klasické hudby totiž mohla důvěrně poznat tyto skladby spíše z domácího muzicírování v kvalitních úpravách pro 1–2 klavíry, popřípadě malý komorní soubor. Znalost tohoto repertoáru pomáhaly rozšiřovat také různé výběry, úpravy a potpourri, které sehrály v době před vynálezem reprodukované hudby zásadní roli pro jeho šíření. Z tohoto důvodu na festivalu zazní celá řada děl Bedřicha Smetany (písně, symfonické básně z cyklu Má vlast, suity a potpourri z jeho oper) a jeho současníků (Franz Liszt, Richard Wagner a další skladatelovy vzory) v dobových úpravách. Jejich nastudování se ujmou přední čeští interpreti mladé a střední generace, kteří kromě kanonických skladeb českého repertoáru posledních dvou staletí přednesou také díla méně známá, avšak neméně kvalitní a pro vývoj české hudební kultury zásadní.

Specialitou 29. ročníku festivalu bude zapojení několika předních českých dirigentů mladé a střední generace jako instrumentalistů; Tomáš Netopil se představí jako houslista, Jiří Rožeň jako klavírista a Petr Popelka jako kontrabasista. Výlučně pro festival nastuduje špičkové klavírní trio složené z členů Haasova kvarteta a pianisty Borise Giltburga zásadní díla české literatury pro toto obsazení.

 

Aleš Březina, dramaturg