Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna, proslulé díky bitvě tří císařů z 2. prosince 1805 a ve světe známé pod názvem Austerlitz, se rozkládá na pravém břehu říčky Litavy, v kotlině na úpatí Chřibů. Nejstarší písemná zmínka o městě se objevuje v listině krále Václava I. z roku 1237. V roce 1416 pak král Václav IV. udělil tomuto městu pečeť a znak, jenž je nejstarším znakovým privilegiem v českých zemích.

Slavkovský zámek

Dominantou města je barokní zámek, jehož stavbu navrhl na konci 17. století italský architekt Domenico Martinelli z Luccy pro moravský rod Kouniců. Interiéry zámku jsou bohatě vyzdobené štukovou a freskovou výzdobou a sochařskými prvky. Mezi nejkrásnější místnosti prohlídkové trasy patří Sál předků, Rubensův sál, Divadelní sál nebo Kaple sv. Kříže. Zcela výjimečným interiérovým prostorem zámku je centrální oválný sál, dnes zvaný Historický, kde bylo dne 6. prosince 1805 po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi Francií a Rakouskem. Zámek Slavkov – Austerlitz je zapsán v seznamu Národních kulturních památek a návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových tras interiérů, prohlídky podzemí či z aktuální nabídky přiležitostných výstav.

 

Park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na Moravě. Bohatá sochařská výzdoba je dílem významného italského sochaře Giovanni Giulianiho. Ve spodní části zahrady si mohou milovníci sportu zahrát golf, nachází se zde šesti-jamková golfová akademie.

Městské památky

Nedílnou součástí slavkovské historie jsou i další významné budovy, které můžete spatřit při procházce městem. Náměstí ze severní strany uzavírá klasicistní kostel Vzkříšení Páně od Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenberku vybudovaný v letech 1786 – 1789. Jde o technicky náročnou stavbu, postavenou v bažinatém terénu na dubových pilotech. Renesanční radnice z roku 1592 ve svých zdech dosud uchovává bývalou městskou šatlavu. Z Husovy ulice je viditelný renesanční portál zazděného vchodu. Barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1743 je spolu s budovou bývalého špitálu včleněna do urbanistického celku hřbitova. Pod touto kaplí se nachází rodinná hrobka rodu Kouniců, je zde pohřben i jeho nejvýznamnější člen – Václav Antonín Kounic. Jednou z nejstarších budov ve Slavkově je Panský dům jehož jádro pochází ze 16. století. V přízemí i sklepech se zachovala řada dobových portálů či ostění oken.

 

Židovská synagoga, která svou nynější podobu získala přestavbou v roce 1858, je dokladem dřívější existence početné židovské komunity v našem městě. Expozice zřízená ve staré židovské škole je věnovaná právě židovskému osídlení města Slavkova u Brna. Nad městem na kopci Urban ve výšce 362 m nad mořem se vypíná Kaple sv. Urbana. Za napoleonských válek byla poškozena a nynější podobu získala v roce 1858. Cennou památkou jsou městské hradby, které se dochovaly na několika místech a jsou přímým dokladem fortifikace ze 14. a 15. století.

Tipy na návštěvu

Šestitisícové město Slavkov nabízí návštěvníkům četné možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití. V areálu zámku se konají kulturní a společenské akce, koncerty vážné i populární hudby. Zájemcům o aktivní odpočinek se nabízí možnost návštěvy koupaliště s beachvolejbalovými kurty, stadionu, v jehož areálu se nachází tenisové, volejbalové a nohejbalové kurty, fotbalové hřiště a atletická dráha. Nejen pro milovníky zeleného sportu, ale i pro širokou veřejnost je určeno osmnáctijamkové golfové hřiště.

Dopravní spojení:

  • autem – po D1 směr od Prahy – exit 211 Slavkov u Brna – po D1 směr od Ostrava – exit 216 Rousínov
  • vlakem – železniční stanice Slavkov u Brna
  • autobusem – autobusové nádraží Slavkov u Brna
  • na kole – cyklostezky č.: 5097 a 5136

 

 

 

Více informací o městě a zámku:

www.slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz