Retz

Retz je malým městem, položeným v severozápadní části dolnorakouského regionu Weinviertel, jehož historie sahá hluboko do minulosti. V místě dnešního náměstí v Retzu vznikla osada, která byla již v roce 1180 nazývána „Rezze“. Poté, co byla roku 1295 dokončena výstavba kláštera a dominikánského kostela, následovalo roku 1300 plánované založení města.

Roku 1425 dobyli město Retz husité, stejně jako o něco málo později též Schrattenthal a Pulkau.   V roce 1467 byla vysvěcena kaple obecního špitálu, roku 1783 byla však znovu sekularizována a v současné době slouží pod jménem „Muzeum Retz“ městským sbírkám a jako domov  Jihomoravské galerie.

Po znovuobnovení města roku 1486 si jej podrobil Matyáš Korvín. Do roku 1490 patřil Retz k jeho panství. Za těchto časů obdrželo město právo k obchodu vínem a tato výsada znamenala do budoucna cestu k získání velkého bohatství. Díky tomuto privilegiu vděčí Retz také za rozsáhlé několikapatrové sklepní prostory, které se pod městem rozléhají. Retzské sklepy představují největší historický vinný sklep v Rakousku a je možné jej v rámci veřejných  prohlídek navštívit. Sklepy slouží již po několik let také jako kulisy pro divadelní představení a též jako atrakce v rámci retzkých Adventních trhů.

V letech 1568 až 1569 byl tehdejší kostel na hlavním náměstí přestavěn na radnici. Nepřehlédnutelný je též měšťanský dům „Verderberhaus“, postavený roku 1583.

První větrný mlýn v Retzu vznikl roku 1772 a byl dřevěný. Dřevěný základ mlýna později dosloužil a v roce 1853 byl na stejném místě vystavěn nový větrný mlýn s kamennou věží.

Jméno městské části „Altstadt“ („Staré město“) bylo odvozeno od názvu starých osad, které byly roku 1848 sjednoceny a teprve až roku 1941 připojeny k městu. Město Retz bylo po staletí jen tím, co bylo uvnitř městských hradeb. Pro opevnění jihozápadního rohu

Měšťanský dům na hlavním náměstí a dominikánský kostel

města zřídil hraběcí rod z Hardeggu dominikánský klášter s kostelem a tam, kde v současné době stojí zámek (v jihovýchodním rohu města), byl zřízen hradní hospodářský dvůr. Z tohoto statku později v roce 1500 vznikl přestavbou dnešní zámek. V severozápadním rohu sloužil jako část městského opevnění hrad. Později se z této stavby vyvinul hospodářský dvůr – dnešní hotel Althof, který byl roku 1980 měststkou radou nabyt do vlastnictví města. 1989 byl úspěšně položen základní kámen pro přestavbu k hotelovému provozu. Od roku 1992 funguje Althof jako hotel a současně také jako výcvikové středisko interkulturní střední hotelové školy v Retzu. V průběhu desetiletí byl hotel postupně rozšiřován a ve své historické podstatě stavby integrován do městských hradeb. V roce 2015 zde byly nově otevřeny wellness prostory „VinoSPA“.

V průběhu času se město Retz vyvinulo ve významné turistické centrum severozápadní části Weinviertel. Ve spojení s okolo ležícími obcemi tvoří tzv. „Retzer Land“. Město Retz se podařilo zviditelnit v neposlední řadě také na základě intenzivní spolupráce s městem Znojmo. Vešlo tak ve známost jako město vín a každým rokem si připisuje stále stoupající počet návštěvníků.

 

www.retzer-land.at 
www.weinstadt-retz.at