Moravský Krumlov

Přijíždíte-li od Ivančic, rozprostře se vlevo pod vámi půvabné městečko, ležící v Oslavanské brázdě, v meandru řeky Rokytné. Město Moravský Krumlov je vzdáleno od Brna třicet a od rakouských hranic čtyřicet kilometrů. Má v současné době cca šest tisíc obyvatel.

Historie

První zmínky o Moravském Krumlově se objevují počátkem 11. století. Bohaté archeologické nálezy však dokládají osídlení místa od pravěku. Tradované povýšení na město roku 1260 Přemyslem Otakarem II. se nepotvrdilo. Hrad byl v 16. století za pánů z Lipé přestavěn italským stavitelem Leonardem Garusem de Bisono na renesanční sídlo, jehož patrové arkádové nádvoří patří ke skvostům zaalpské renesance.

 

Původ jména města můžeme zřejmě hledat v německém „krumm = křivý“, podle meandru řeky Rokytné. Za pánů z Liechtensteina se město krátce nazývalo Liechtenstein, potom opět Cromau a nakonec Mährisch Kromau – Moravský Krumlov, aby se odlišilo od Krumlova v Čechách.

 

Historický znak města vypovídá o hlavních vládnoucích rodech na Krumlově. Páni z Lipé, páni z Kravař a páni z Liechtensteina.

Od 15. století byl Moravský Krumlov převážně českým městem i když ho do konce 19. století ovládala německá správa. Přesto město padlo v roce 1938 do německého záboru a bylo přičleněno k Říši. Ve dnech 7.-8. května 1945 byl Moravský Krumlov zbytečně bombardován Rudou armádou. Bylo zasaženo 383 domů (z 502). Zámek, kostel a dva historické domy zůstaly bez poškození. Poválečná rekonstrukce města trvala až do roku 1960.

Významné osobnosti

Z významných osobností českých dějin jsou spojeni s Moravským Krumlovem hejtman táboritů Bohuslav ze Švamberka, v roce 1537 zde působil jako osobní lékař Jana III. z Lipé slavný lékař Theophrastus Bombastus z Hohenheimu = Paracelsus. Roku 1571 zemřel v Moravském Krumlově při vizitaci biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav. Osvětová činnost českého živlu ve městě je spjata s Maticí školskou a její významnou osobností MUDr. Mořicem Odstrčilem. V roce 1887 založil s manželkou českou školu jednotřídní.

 

 

Městské památky

Z památek se připomíná nejstarší zachovaná stavba na náměstí, tzv. Knížecí dům ze 13. století. Dnes jsou v domě muzeum a galerie. Významné sakrální stavby představují farní kostel Všech svatých, klášterní kostel sv. Bartoloměje s klášterem, kde je dnes městský úřad a kostel sv. Vavřince v Moravském Krumlově-Rakšicích. Všechny stavby, původně gotické, doznaly barokní přestavby. Z doby baroka pochází i kaple z roku 1697, která je zasvěcena sv. Floriánov. Památkou světového významu je židovský hřbitov.

Tipy na návštěvu

Město navazuje na staré a vytváří nové kulturní tradice. Velmi aktivní je ochotnický divadelní spolek Bezgest, smíšený pěvecký sbor Karla Němečka, bohatá je výstavní činnost Galerie v Knížecím domě a v poslední jsou pořádány i výstavy v rekonstruovaných zámeckých prostorách. Návštěvníci mohou každý rok zavítat na květnový jarmark spojený s floriánskou poutí. K novým tradicím patří květnové Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu, Hudební slavnosti, pořádané ve spolupráci se Základní uměleckou školou, rockový festival Vrabčák a  zimní Pohádkové Vánoce. Moravský Krumlov navíc pořádá nadregionální loutkový festival.

 

Moravský Krumlov má také překrásné okolí. Národní přírodní rezervací Krumlovsko-rokytenské slepence vede naučná stezka stejného jména s dvanácti zastaveními. V nedalekých Řeznovicích je románský kostel z 11. století, u Jamolic najdeme zříceninu hradu Templštejna. Celý kraj, i když je okrajovou vinařskou oblastí. Ubytování a stravování je již na dobré úrovni. Jak ještě lépe pozvat návštěvníky?

 

Nevelké město se svými aktivitami a okolím stalo přirozeným střediskem severní části regionu Znojemsko, a to jak správním (obec s rozšířenou působností), tak i v oblasti školství (pět škol s téměř dvěma tisíci žáků a studentů!), kultury, průmyslu, obchodu a sportu.

 

 

Více informací o městě:

www.mkrumlov.cz

www.dokrumlova.cz

www.meksmk.cz