Kyjov

Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli největším městem a přirozeným kulturním a správním centrem Kyjovska. Nachází se 50 km jihovýchodně od Brna v malebné krajině, která má ráz odlesněné pahorkatiny s poli, sady a vinicemi. Západně a severně od města se zdvíhají výrazně vyšší, zalesněné vrcholky Kyjovské pahorkatiny, Ždánického lesa a Chřibů.

Historie
Nejstarší doklady osídlení pocházejí už ze starší doby kamenné, první písemná zpráva o městě samotném je pak z roku 1126. Pro novodobější historii je jistě důležitým mezníkem rok 1548, kdy bylo město povýšeno na město královské. Z postavení města královského mohl Kyjov čerpat řadu výhod – dochází k bouřlivému stavebnímu i hospodářskému rozvoji a již zde můžeme spatřit základy pro hlubokou tradici v rozličných oblastech ať průmyslových či společenskovědních, které jsou v Kyjově dochovány a podporovány do dnešních dnů.

Současný Kyjov žije životem moderního města. Jako obec s rozšířenou působností je partnerem pro dalších 41obcí správního území Kyjovska. Toto správní členění vyjadřuje přirozené historické postavení, které má Kyjov v regionu už po staletí. Cílem je učinit město Kyjov významným regionálním centrem menší velikosti s intenzivní přeshraniční spoluprací s evropskými městy, aktivně zapojené do sítě služeb a aktivit Jihomoravského kraje. Kyjov se zároveň snaží prezentovat se co nejvíce návštěvníkům z tuzemska i zahraničí a zanechat ten nejlepší dojem. Úspěšnou účastí v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla v roce 2008, kde byl Kyjov oceněn stříbrnou medailí, svou prezentací potvrdil, že ani mezi známějšími a většími evropskými městy se neztratí.

Městské památky

Přestože město není příliš bohaté na historické památky, protože se díky své poloze stalo terčem častých nájezdů a válečných tažení a v 17. století bylo několikrát vypáleno a vypleněno, má Kyjov co nabídnout – ať už jde o historii, půvab okolní krajiny, vinařskou tradici či lidové zvyky.

 

Premonstráty založené tržiště, jehož plocha i tvar se zachovaly v podobě dnešního kyjovského na městí je srdcem města. Náměstí pojmenované po prezidentu T. G. Masarykovi tepe nejen každodenním ruchem, ale rozkvétá i slavnostními okamžiky, jež zde kyjovští už po staletí vespolek prožívají. Jedinečný charakter mu vtiskla nejen půvabná renesanční radnice vystavěná italskými staviteli v letech 1561 – 1562, ale i farní, původně kapucínský kostel Nanebevzetí Panny Marie a ranně barokní mariánský sloup. Náměstí přechází plynule v ulici Palackého, kde najdeme nejstarší dochovanou budovou ve městě – renesanční zámeček postavený koncem roku 1540, v roce 1911 opatřený sgrafity Jano Köhlera a od roku 1928 hostící Vlastivědné muzeum s expozicemi věnovanými historii Kyjovska, přírodě a etnografii, a dále kapli sv. Josefa. K turistickým cílům patří i soubor památek moderní architektury z 1. poloviny 20. století, kdy architektonická moderna výraznější měrou poznamenala slovácké město Kyjov, odkud pocházejí hned tři architekti, vedle Josefa Poláška i Bohumil Tureček a Ludvík Hilgert.

Lidová kultura a folklór

Do Kyjova ovšem přijíždějí návštěvníci především za folklorem a krásami lidových krojů, které jsou prý nejkrásnější na světě. Označení „perla Slovácka“si zaslouženě získal pestrý kyjovský kroj, který je v celé své kráse prezentován zejména na folklorních akcích ve městě a regionu. Není divu, že jenom několik dnů v roce 1896 stačilo básníku Petru Bezručovi k napsání básně Kyjov, která proslavila naše město a jejíž zásluhou se Kyjov dostal do dějin literatury a školních učebnic. Krásou a barevností zdejších lidových krojů, jež zachytil na svých obrazech, byl okouzlen i známý slovácký malíř Joža Úprka, který v Kyjově měl i svůj ateliér.

 

Kyjov je významným střediskem lidové kultury Slovácka. Veškeré folklorní dění v této oblasti má staletou historii a tradice jsou dodnes předávány z generace na generaci v živé a autentické podobě, ať už se jedná o překrásné kroje, lidové písničky či zvykoslovné obřady. Nejvýznamnější přehlídkou lidové kultury národopisné oblasti Kyjovského Slovácka je Slovácký rok, festival s mezinárodním věhlasem, který se koná jednou za čtyři roky v polovině srpna za účasti desítek národopisných souborů a muzik ze širokého okolí. Jeho první ročník proběhl v roce 1921 a tato tradice trvá dodnes. Festival Slovácký rok zná určitě každý, kdo se zajímá o český folklor. Ne všichni však ví, že Kyjov nabízí širokou paletu kulturních i sportovních akcí celoročně. A věřte, že stydět by se za ni nemusela ani mnohem větší a proslulejší města. V srpnu ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi, v březnu Otevíráním sklepů, v listopadu Martinskými hody a kromě dalších folklorních svátků a tradičních akcí je Kyjov i místem, kde se konají pravidelně koncerty vážné hudby v rámci cyklu Concentus Moraviae, Žalmanův folkový Kyjov a mnohé další. Ve městě máte možnost navštívit i čtyři galerie.

 

 

Tipy pro návštěvu

Občanům a návštěvníkům města poskytuje širokou škálu služeb Informační centrum města Kyjova, umístěné v blízkosti radnice, v letošním roce rozšířené o nově vybudované prostory se zázemím pro cykloturisty. Vyznavači aktivního odpočinku a cykloturistiky se mohou nejen projet jednou ze tří regionálních cyklostezek, které procházejí územím Kyjovska – Kyjovskou, Mutěnickou a Bzeneckou vinařskou stezkou, jež jsou součástí ucelené sítě značených cyklistických tras procházejících všemi vinařskými podoblastmi jižní Moravy a okruhy jsou propojeny páteřní Moravskou vinnou stezkou,ale při svých výletech poznat i řadu turistických cílů, které skýtá blízké okolí Kyjova. Milovníci vína jistě neopomenou navštívit některý z vinných sklepů, různé košty, degustační programy a vinotéky.

 

 

Kyjov ale nabízí širokou paletu kulturních i sportovních akcí celoročně. V březnu zní Kyjovem Jarní zpívání. K tradičním akcím patří na konci dubna a pak koncem května Stavění a Kácení máje. V srpnu ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi, milovníci folku znají Žalmanův folkový Kyjov. V listopadu se můžete stát přímými aktéry Martinských hodů. Kromě dalších folklorních svátků a tradičních akcí je Kyjov i místem, kde se konají pravidelně koncerty vážné hudby v rámci festivalu Concentus Moraviae a mnohé další.

 

Kyjov je místem, které dokáže zaujmout svou neotřelou, přirozenou krásou, naturelem svých obyvatel, městem, kam se lidé rádi vracejí. Věříme, že město na Vás zapůsobí svou přirozeností a dobrosrdečností svých obyvatel, a že ve Vás jeho návštěva zanechá spoustu pozitivních dojmů.

 

www.mestokyjov.cz

www.ickyjov.cz

www.slovacko.cz

www.dum-kultury-kyjov.cz

www.slovackyrok.cz

www.slovacko.cz