Kuřim

Město Kuřim je skvělým místem pro klidný život blízko přírody, místem, které kromě příjemného bydlení nabízí široké spektrum služeb, zábavy i vzdělávání. V Kuřimi najdete různorodou síť obchodů a služeb se vším, co je potřebné k životu. Působí zde kvalitní školy a předškolní zařízení. Bohatý kulturní život ve městě umožňuje jak návštěvy nejrůznějších kulturních akcí, tak aktivní vyžití pro děti i dospělé v mnoha souborech a kroužcích. Pro sportovce je k dispozici řada sportovišť a pracují zde sportovní oddíly s letitou tradicí. Okolí Kuřimi je rájem pro turistiku a rodinné procházky a výlety. Navštívit můžete i řadu restaurací a kaváren. V místě je pestrá a rozsáhlá nabídka pracovních příležitostí a v neposlední řadě je z Kuřimi časté a rychlé spojení do Brna, kam lze pohodlně dojíždět za prací, vzděláním i zábavou. Kuřim je prostě dobré místo pro život. 

Památky
Většina kuřimských pamětihodností je situována do historické části města, jedná se především o římskokatolický kostel sv. Maří Magdaleny, kapli Panny Marie, faru, blízký renesanční zámek nebo budovu starého pivovaru, která nyní slouží Městskému archívu Brno. Z dalších kuřimských památek to jsou socha sv. Floriana na náměstí 1. května a vodní kaple sv. Jana situovaná na úbočí Kuřimské hory. Ve městě a jeho blízkém najdeme několik božích muk a křížů, které nechali postavit kuřimští občané.

Kostel sv. Maří Magdaleny
Kostel sv. Maří Magdaleny byl založen králem Přemyslem Otakarem I. roku 1226 a postaven původně v románském slohu. Po vydrancování Švédy na konci třicetileté války byl kostel obnoven v letech 1766 – 1772 do současné podoby v pozdně barokním slohu. V roce 1998 proběhla výměna věžní kopule za pomoci těžkotonážního jeřábu a do nové kopule by instalovány elektronické věžní hodiny. V letech 1998 až 1999 proběhlo statické zajištění kostela a v roce 2000 dostal kostel novou fasádu. V roce 2010 byl celý kostel nově vymalován a roce 2012 restaurován obraz Panny Marie s dítětem. V současné době slouží kuřimský kostel nejen kuřimským farníkům, ale je také místem pořádání kulturních akcí, konají se zde zejména varhanní a pěvecké koncerty.

Kuřimská fara
Historie kuřimské farnosti se datuje ke vzniku kostela a současná budova fary je stará více než 200 let. Fara byla založena v roce 1226 a stavení bylo ještě roku 1806 ze dřeva. Opravena byla v roce 1682 na útraty probošta brněnského, farníků a kostelního jmění. Znovu byla postavena v roce 1819 tehdejším farářem p. Dr. Antonínem Woschou. Naproti faře je umístěna kaple Panny Marie, která je vsazena do zdi pod kostelem. V současné době probíhá postupná celková rekonstrukce fary a díky zrekonstruování části prostor už slouží nejen farníkům pro setkávání, ale také široké veřejnosti, konají se zde příležitostně malé výstavy a komorní přednášky. Duchovním otcem farnosti je od roku 2012 otec Adam Malczyński.

Zámek Kuřim
Šlechtické sídlo rodů pánů z Křižanova a později z Landeka se od roku 1547 změnilo na sídlo správců zemských statků města Brna. Původní tvrz nestačila jejich potřebám a proto byla přestavěna v letech 1592 – 1594 na renesanční zámek. V roce 1884 v něm město Brno zřídilo dívčí sirotčinec a od roku 1923 zde byl ústav pro kojence a kojící matky. Od roku 1951 byla v budově zámku zřízena střední škola. Škola zde zůstala až do současnosti, nyní je vlastníkem objektu zámku společnost Střední odborná škola a střední odborné učiliště, s.r.o, v níž má Město Kuřim podíl. Zámek a především jeho nádvoří slouží veřejnosti při pořádání různých slavností a hudebních a divadelních vystoupení nebo k promítání letního kina.

Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého
Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého je zděná půlkruhovitá stavba, která se nachází na úpatí kopce Kuřimska hora. Ve spodní části kaple je výklenek, odkud vytéká pramen vody a v horní části je v nice umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, kterou kryjí bohatě vyřezávaná dřevěná dvířka. Podle zdejší farní kroniky byla kaple postavena roku 1722, ale některé současné prameny tvrdí, že to bylo až počátkem 19. století. Během druhé světové války byla kaple po náletu poškozena a následně opravena. K dalším významnějším opravám došlo až v roce 2013, kdy byla vytvořena nová sběrná studna pro vodu z lesa a upraven přívod vody do kaple. Do té doby voda buď netekla vůbec, nebo byla silně znečištěna. Po úpravě pramene následovala oprava a sanace samotné stavby kaple a v roce 2014 i restaurace sochy sv. Jana. Voda v kapli je v současné době podle pravidelných rozborů hodnocena jako vysoce kvalitní pitná voda.

Socha sv. Floriana
Socha sv. Floriana stojí na dnešním náměstí 1. května od konce 17. století a původně zde stála před obecní radnicí, která však byla v roce 1968 zbořena. Sv. Florian, patron hasičů, nyní hledí směrem k silnici a je zády obrácen k náměstí, v levé ruce má prapor a pravá ruka směřuje k hrudi. Socha i její podstavec prošla v letech 2010 – 2011 kompletní restaurací, při které byla soše doplněna také chybějící pravá ruka, která jí chyběla. Na podstavci sochy je ze přední části vytesaný reliéf hořícího města a z druhé strany šifrovaný pozlacený nápis v latině, který v překladu znamená: Svatý Floriáne, městečko kuřimské ochraňuj a zaslib, a který skrývá letopočet 1679, přestože dobová kronika uvádí datum vzniku pomníku až o rok později.