Kroměříž

Když po rovinaté Hané poprvé zavítáte do Kroměříže, očekáváte zážitky spojené s Arcibiskupským zámkem a historickými zahradami.

 

Jakmile ale stanete v centru tohoto historického města, obklopí vás jedinečná atmosféra, kterou v jiném městě nenajdete. Na poměrně malé ploše jsou soustředěny skvosty světového umění, architektury, kulturní i přírodní památky, unikátní sbírky, které nashromáždili olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Právě oni si vybrali Kroměříž za své letní sídlo a zásadně ovlivnili vzhled i celkový význam města.

Vytvořili z města centrum vzdělanosti, zvali sem věhlasné osobnosti, stavitele, myslitele, i umělce a nashromáždili sbírky, které dodnes do města lákají statisíce návštěvníků ročně. Není divu, že Kroměříž a její památky patří k nejnavštěvovanějším místům v České republice a je nazývána Hanáckými Athénami. Druhá nejcennější obrazárna v České republice s věhlasným obrazem Apollo a Marsyas od Tiziana Veceliho, Foucoultovo kyvadlo, které dokazuje otáčení Země kolem své osy a je jedním z pouhých čtyř kyvadel tohoto druhu na světě, unikátní architektura s dominujícím zámkem, kostely a měšťanskými domy, původní mincovna se sbírkami arcibiskupských mincí a medailí, zámecké vinné sklepy produkující dodnes kvalitní mešní vína – to jsou jen některé z unikátních možností, které Kroměříž nabízí a které jinde nenajdete.

Mimořádnou devízou Kroměříže není jen její podmanivá krása, ale také klid, kultura, kvalitní víno z arcibiskupských vinných sklepů a luxusní zázemí restaurací a wellness služeb. V podvečerních a večerních hodinách jste v centru a přitom neslyšíte hluk města, neobtěžuje vás rychlý tep doby. V Kroměříži zastavíte čas a plně si to užijete. Decentní a přitom magicky tajemná Kroměříž si vás naprosto získá svou atmosférou. Kroměříž je městem výtvarného umění, galerií a hudby. Disponuje unikátními sbírkami celosvětového významu, pravidelně se zde konají výstavy, je zde také mincovna se stálou expozicí. Příjemnou pozvánkou mohou být také pravidelné koncerty předních interpretů vážné i současné hudby.

Historie

Město Kroměříž je díky své historii, jedinečným památkám a neméně bohatému kulturnímu životu  nazýváno Hanáckými Athénami. Původní osada vznikla při brodu na jedné z tras důležité obchodní a kulturní pravěké komunikace, tzv. jantarové cesty spojující Podunají s Baltem. Od nepaměti je spjato s bohatou historií, tradicemi, úrodnou hanáckou krajinou i s církevní mocí.

Už ve 13. století povýšil biskup Bruno ze Schauenburgu trhovou ves u řeky Moravy na opevněné město a jeho nástupci zde vystavěli gotický hrad, později upravený na renesanční zámek. Slibný rozvoj na konci třicetileté války zastavil švédský generál Torstenson, který v roce 1643 město dobyl a vyplenil. Obrat od neutěšených poměrů přinesl biskup Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Ve 2. polovině 17. století město pozvedl z ruin a učinil z něj perlu Moravy. Zámek změnil v honosné sídlo, opravil městské hradby, zámeckou zahradu přestavěl na anglický park a vybudoval mincovnu. Za městskými hradbami vytvořil barokní Libosad, dnes známý jako Květná zahrada. 

Významnou kapitolu dějin města tvoří rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen ústavodárný říšský sněm rakousko-uherské monarchie a kterého se zúčastnila řada významných osobností tehdejšího politického života. V roce 1885 setrval v zámku a v okolí na soukromých poradách císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. i s manželkami. Tato vzácná návštěva měla na Kroměříž obrovský vliv. Kroměříž se díky ní dostala znovu do centra pozornosti evropské politiky, kdy  diplomatická schůzka rakouského císaře s ruským carem měla snahou oslabit nepřátelskou politiku rakousko-německého spolku vůči Rusku. 

V novodobé historii na Kroměříž dolehly události spojené s koncem II. světové války. Dne 4. května 1945 došlo k přímému útoku Rumunské královské armády na Němci obsazené město. K večeru ustupující okupanti vyhodili do vzduchu hlavní most přes řeku Moravu a granátem zapálili zámeckou věž. Pravobřežní část Kroměříže byla osvobozena Rumuny 4. května 1945. Levobřežní část Kroměříže se svobody dočkala 6. května, kdy se Němci stáhli za město, kde došlo 7. května 1945 k vítězné bitvě s 1. čs. armádním sborem bojujícím po boku Rudé armády. Sovětští hrdinové jsou dodnes pochování na místním hřbitově, stejně jako generál a pozdější prezident Ludvík Svoboda. 

V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později, v roce 1998, byl komplex Arcibiskupského zámku a zahrad zapsán na listinu světového dědictví UNESCO.
Turistické informační centrum: