Velké Meziříčí

Velké Meziříčí získalo jméno od příznivé polohy v místech, kde vodní toky přetínaly prastaré obchodní stezky. Od 13. století vyrůstalo jako správní centrum rozlehlého dominia pod románsko-gotickým hradem pánů mocného rodu erbu křídla. První městská práva obdrželo r. 1408, slavným se stalo r. 1415, kdy sem moravský zemský hejtman Lacek z Kravař sezval šlechtu kvůli stížnosti lidu proti Husovu uvěznění v Kostnici. Svědectvím rozmachu města od 15. do počátku 17. století je celá městská zástavba, v níž na gotickém půdorysu vznikají renesanční domy a paláce.

Hrad se v té době proměnil v komfortní sídlo. Roku 1578 byla otevřena latinská luteránská akademie, vedle zámku a kostela sv. Mikuláše nejhodnotnější historická budova, a postavena první ze tří synagog. Plody humanismu představuje dílo utrakvisty Beneše Optáta, spoluautora první české gramatiky, či mytologie moravsko-markomanské. I protireformace zde nalezla výrazné protagonisty, bratry Mikuláše Sarkandra a Jana Sarkandra, z nichž druhý byl později kanonizován. Po Třicetileté válce se město vzpamatovávalo jen pozvolna, jen zámek dostal novou barokní tvář ve dvou přestavbách na počátku 18. století. K nejstarší kulturní vrstvě patří bohaté kulturní dědictví. Proslula tu nejen literátská bratrstva, ale i zvonařství mistrů Adama a Jakuba Matouše, stejně jako dílo kantora Fr. Sedláčka a jím založené Jednoty cyrilské. Dědeček Otakara Ostrčila zde v Slovanské besedě poprvé na Moravě zpíval Kde domov můj. Písňové bohatství zvěčnil v Našich písních spoluzakladatel brněnské Vesny Antonín Vorel. Své orchestry a sbory zřizují všechny velkomeziříčské spolky. Leoš Janáček spojil své úsilí v Hlaholu velkomeziříčském, který založil v roce 1901. Tento sbor, veden osobnostmi odchovanými a uznávanými Janáčkem, spolupracoval s J. Křičkou či Václavem Kálikem a dosáhl největšího rozmachu koncem 30.let. Ve městě koncertovali umělci jako Sádlo, Páleníček, Hudeček, Moravec, Rauch, Cecílie Strádalová, Hrubeš, Halíř, Smetanovo či Sukovo kvarteto, filharmonické sbory i mnoho umělců ze zahraničí, jako například Ars Antiqua de Paris, drážďanští filharmonici nebo Svjatoslav Richter. Vědomí i obecné povědomí o síle hudby přetrvává a formuje přístup nových mladých talentů, kteří tvoří novou vlnu budoucnosti.

Současnost
V současnosti má město dvanáct tisíc obyvatel. Většina z nich pracuje ve strojírenství, kosmetickém, elektrotechnickém a potravinářském průmyslu. Od druhé poloviny 19. století je město nazýváno městem škol. Vedle gymnázia má více než stoletou tradicí Hotelová škola Světlá a Střední škola řemesel a služeb. Zavítáte-li do Velkého Meziříčí, najdete tu bohatou historii, krásnou přírodu a přívětivé lidi. Zastavte se u nás a poznejte město a jeho okolí pěšky, na kole nebo na lyžích. Máme pro vás připraveny cyklistické stezky, projížďky na koni, sportovní rybaření, vyhlídkové lety i lyžařskou sjezdovku s umělým osvětlením. Kulturní organizace města dnes navazují svou činností na intenzívní společenský a kulturní život minulosti. Provozují městskou knihovnu, muzeum, kino i kulturně společenské centrum Jupiter club. Organizují výstavy, koncerty a další významné kulturní akce. Na pestré mozaice kulturního života se podílí rovněž celá řada souborů a neziskových organizací.
V letošním roce si Velké Meziříčí připomíná významné výročí, 50 let vzniku organizované kultury ve městě. K tomuto výročí dostali občané města krásný dárek. Rozsáhlou rekonstrukcí JUPITER clubu získalo město moderní, multifunkční kulturní prostory, které byly dne 10. ledna 2015 slavnostně otevřeny koncertem Janáčkova komorního orchestru s hostem, houslistou Josefem Špačkem.

Pozvání na naše tradiční akce

V květnu vás zcela jistě osloví hudební projekt „Muzikanti dětem“.  Červenec a srpen je zasvěcen Velkomeziříčskému kulturnímu létu. Začátek září je ve znamení Historických slavností a regionální akce s více než dvacetiletou tradicí, 4 klíče k velkomeziříčské bráně.

 

 

www.mestovm.cz

www.jupiterclub.cz

www.muzeumvm.cz

www.festivalfilosofie.cz