Boskovice

V Boskovicích najdete to, co jinde nemají – ojedinělé spojení hradu a zámku, jednu z nejzajímavějších židovských čtvrtí v České republice, unikátní empírové stavby a interiéry a Westernové městečko. 

Město Boskovice se rozkládá v severní části Jihomoravského kraje a je centrem mikroregionu Boskovicko. Je historickým a správním střediskem, městem škol a kulturních tradic. Hrad, zámek, židovská čtvrť, kostely však nejsou jen svědky bohaté historie, ale každoročně ožívají při pořádání mnoha kulturních a společenských akcí.

 

Ve 13. století po založení gotického hradu vzniká trhová osada pod hradem. Jako městečko vystupují Boskovice v písemných pramenech od 2. poloviny 15. století. V těžké době po vyhnání z moravských královských měst zde vznikla i židovská osada, jež se v průběhu dalšího století stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě. V letech 1819 – 1826 přestavbou zrušeného kláštera vznikl empírový zámek, sídlo posledních majitelů panství rodu Mensdorff-Pouilly, kteří převzali boskovické panství v padesátých letech 19. století. Boskovický erb – bílý hřeben o sedmi špicích na červeném štítě – je doložen z roku 1567.

Městská památková zóna Boskovice

Zahrnuje historické jádro města včetně náměstí, zámku, hradu, židovského ghetta se synagogou, rezidence, bývalého kláštera, skleníku, jízdárny.

 

Hrad Boskovice

Romantická zřícenina goticko-renesančního hradu z poloviny 13. století. V 18. století bylo šlechtické sídlo opuštěno. Z původně mohutné stavby se docahovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem.

Zámek Boskovice

Empírová podoba zámku Boskovice má původ ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století, ale historie této stavby se psala o téměř půl druhého století dříve. Po roce 1991 byl zámek vrácen původním majitelům, hraběcí rodině Mensdorff-Pouilly. Interiéry tvoří historické expozice s unikátním vybavením převážně ve stylu empíru a biedermeieru.

Empírový skleník u zámku s prosklenými arkádami a kruhovým bazénkem vystavěn v letech 1826 – 1829 na místě vyhořelých panských ovčínů a určen pro pěstování teplomilných rostlin. V současné době slouží jako kulturní a společenské centrum.

Kostel sv. Jakuba st.

V dolní části Masarykova náměstí se nachází kostel sv. Jakuba st. se 41 m vysokou věží. První písemná zmínka je z roku 1346. V presbytáři se nachází několik renesančních a raně barokních náhrobků vlastníků boskovického panství. Sedmimetrový pozdně renesanční náhrobek Zástřizlů je nejvyšší na Moravě. V kostele se koná během roku řada koncertů.

 

Synagoga maior

Dnes jediná zachovaná synagoga v boskovickém židovském městě. Její základní část pochází z roku 1639. V roce 2002 byla synagoga po celkové stavební rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti. Je zde umístěna stálá muzejní expozice Židovské město v Boskovicích, která dokumentuje historii zdejší židovské komunity.

 

Více informací a aktuální termíny konání všech akcí najdete na: 

www.boskovice.cz a www.regionboskovicko.cz