Lomnice

Malebný městys s unikátním rozlehlým náměstím je mimořádnou urbanistickou perlou Jižní Moravy. Nepoměrně velký chrám Navštívení Panny Marie jen ukazuje na velkolepé plány rodu Serenyiů, který se výrazně podepsal na jeho tváři. Kromě zámku na ostrohu zde stojí budovy barokní radnice, panského hostince, fary a pivovaru a unikátní morový sloup od brněnského sochaře Mathiase Thomasbergera, který také vytvořil interiér kaple sv. Antonína Paduánského. Ojedinělostí je zámecká oranžerie spojená s původní hrnčírnou v bývalém zámeckém zahradnictví. Silnou atmosféru místa dotváří židovská čtvrť s čtvercovým náměstím, bývalým rabinátem, synagogou a tajuplným židovským hřbitovem. Příjemnou procházkou lze z Lomnice vyrazit stezkou Járy Cimrmana na nedaleký kopec Sýkoř. Po cestě je možné se zastavit na plahočinách, které popisují Cimrmanův vynález pětitaktního motoru. 

Poloha
Městečko Lomnice leží v malebné krajině na mírné vyvýšenině asi 8 km od Tišnova, okr. Brno-venkov v členitém lesnatém území s malebnou nedotčenou přírodou v údolí potoka Besénku. Nadmořská výška je 330-400 m n.m.. Celková výměra pozemků je 1453 ha. Městys Lomnice vzhledem ke své poloze plní důležitou funkci přirozeného a tradičního centra společenského a ekonomického pro širší spádovou oblast. Historické jádro Lomnice se nachází uprostřed sídla, přičemž je tvoří tři relativně samostatné celky, a to zámecký areál, samotné městečko a bývalá židovská čtvrť. Tento cenný urbanistický soubor byl v roce 1990 prohlášen za městskou památkovou zónu.

Historie a současnost města
Poprvé se o Lomnici zmiňuje v roce 1265 jako o staré osadě. Městečkem byla nazývána od roku 1504. Od 13. století patřila rozvětvenému rodu pánů z Lomnice, po nabytí panství uherským rodem Serenyiů v roce 1662 začala pro Lomnici éra zcela mimořádného rozkvětu. Serenyiové nechávají přestavět celý střed Lomnice – postavili budovu radnice, která byla dokončena již r. 1669. V témže roce začínají se stavbou raněbarokního kostela – stavba byla dokončena r. 1882 po třinácti letech usilovné práce. Původní kostel byl zbořen a hřbitov, který byl u kostela je přestěhován do západní části Lomnice. U něj je vystavěna kaple sv. Antonína Paduánského – stavba byla dokončena v r. 1670. V místě starého kostela je vybudován mariánský morový sloup, jako poděkování za to, že se do Lomnice nedostala morová nákaza – stavba byla dokončena v r. 1710.
O židovské komunitě v Lomnici nejsou žádné písemné zprávy, teprve počátkem 18. století hrabě Serenyi pozval do Lomnice větší skupinu židovský osadníků z nedalekých Lysic. Nechává pro ně vybudovat samostatnou židovskou čtvrť a ve 2 pol. 18. století byla postavena nejvýznamnější budova gheta – krásná synagoga v pozdně barokním slohu.
Od r. 19965 má Lomnice další tři místní části bývalé obce Brusná, Řepka, Veselí. V říjnu r. 2006 byl Lomnici navrácen statut městyse.

Lomnice má základní školu, s tělocvičnou a bazénem, ale také ZUŠ a MŠ. Dlouhou dobu zde byly i dvě střední školy – Fortika, zaměřená na hotelnictví a turismus a SOU a SOŠ SČMSD s.r.o. Zámek 35, učební obor kadeřník, kuchař-číšník a studijní obor sociální péče, který se dělí na sociálně-správní činnost nebo pečovatelská činnost. Seniorům slouží nově zřízený dům s pečovatelskou službou. V roce 2017 byl zámek vrácen původním majitelům je ve správcovství rodiny Thienen-Adlerflycht, budoucí využití předpokládá částečné zpřístupnění pro veřejnost. Lomnice nabízí i kulturní vyžití: přírodní hřiště, dětské hřiště, sokolovna, krytý bazén, cyklotrasy, naučné stezky a další. Ve spolupráci s místními organizacemi jsou celoročně připravovány kulturní programy např. místní hody, výstavy, zábavné programy pro děti, večírky a zájezdy pro seniory a jiné.

Tradiční akce: LETNÍ SBOROVÁ DÍLNA, Jízda elegance historických vozidel, Hody, Dny evropského dědictví